Blader door gemeenten

Achtkarspelen (8) Ameland (0) Dantumadiel (9)
De Fryske Marren (45) Dongeradeel (8) Ferwerderadiel (2)
Franekeradeel (49) Harlingen (9) Heerenveen (44)
het Bildt (1) Kollumerland en Nieuwkruisland (21) Leeuwarden (210)
Leeuwarderadeel (5) Littenseradiel (3) Menameradiel (10)
Ooststellingwerf (8) Opsterland (24) Schiermonnikoog (0)
Smallingerland (54) Súdwest-Fryslân (71) Terschelling (4)
Tytsjerksteradiel (5) Vlieland (0) Weststellingwerf (17)

Blader door plaatsen

Achlum (3) Aldeboarn (3) Anjum (2)
Appelscha (2) Augustinusga (1) Baard (1)
Bakkeveen (5) Balk (2) Beetsterzwaag (4)
Berltsum (4) Bitgummole (1) Blessum (1)
Boijl (2) Bolsward (7) Bontebok (2)
Brantgum (2) Broek (1) Buitenpost (1)
Burgum (4) De Hoeve (1) De Westereen (9)
Dedgum (1) Delfstrahuizen (1) Dokkum (2)
Donkerbroek (1) Drachten (53) Dronryp (2)
Elsloo (1) Ferwert (2) Firdgum (1)
Franeker (33) Frieschepalen (2) Gaastmeer (1)
Gorredijk (7) Grou (6) Harkema (1)
Harlingen (8) Haskerdijken (1) Haule (1)
Heeg (1) Heerenveen (35) Hieslum (1)
Hoornsterzwaag (2) IJlst (2) Jirnsum (2)
Joure (7) Kimswerd (1) Kollum (15)
Kollumerzwaag (3) Kootstertille (1) Koudum (4)
Leeuwarden (200) Lemmer (14) Lippenhuizen (3)
Makkum (5) Mantgum (1) Menaam (2)
Metslawier (1) Midsland (2) Munnekezijl (1)
Noordwolde (5) Oentsjerk (1) Offingawier (2)
Oosterbierum (2) Oosternijkerk (1) Oosterwolde (2)
Oosterzee (1) Oosthem (1) Oranjewoud (1)
Oudega (Smallingerland) (1) Oudemirdum (1) Parrega (3)
Ravenswoud (1) Reduzum (2) Rijs (1)
Rohel (4) Rotsterhaule (1) Scharnegoutum (1)
Scherpenzeel (2) Sint Nicolaasga (9) Sneek (31)
Sondel (2) St.-Jacobiparochie (1) Stavoren (1)
Stiens (5) Surhuisterveen (2) Terherne (1)
Tersoal (1) Twijzelerheide (2) Tzum (2)
Tzummarum (8) West-Terschelling (2) Westergeest (1)
Wijnaldum (1) Wijnjewoude (3) Witmarsum (4)
Wolvega (7) Wommels (1) Workum (3)
Woudsend (1) Zwagerbosch (1)